ΕΗΔΕ – αρχική σελίδα

Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών συγκροτήθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) η οποία αποτελείται από 5 μέλη και τα αναπληρωματικά τους.

Τακτικά Εσωτερικά Μέλη

  1. κ. Ιωάννης Μπάρτζης, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως Πρόεδρος της Επιτροπής
  2. κ. Πηνελόπη Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
  3. Δρ. Ευδοξία Κοτσαλίδου, μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Τακτικά Εξωτερικά Μέλη

  1. Δρ. Γεώργιος Τζήμας, Φιλόλογος, ηθικός/βιοηθικός
  2. Δρ. Παρασκευή Χριστοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός

Αναπληρωματικά Μέλη

  1. Δρ. Τρύφων Μαυροπαλιάς, μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως Αναπληρωτής του κ. Ιωάννη Μπάρτζη
  2. Δρ. Ευμορφία Κηπουροπούλου, Ειδικός Επιστήμονας του ΠΔ. 407/80 του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως Αναπληρώτρια της κ. Πηνελόπης Παπαδοπούλου
  3. Δρ. Βασιλική Βόντσα, στέλεχος Β/θμιας Εκπαίδευσης, ως Αναπληρώτρια της κ. Ευδοξίας Κοτσαλίδου
  4. Δρ. Αναστασία Καππάτου, εκπαιδευτικός Πειραματικού σχολείου συνεργαζόμενου με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ως Αναπληρώτρια του κ. Γεώργιου Τζήμα
  5. Δρ. Νικόλαος Μαργαρίτης, Μηχανολόγος Μηχανικός και Ερευνητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Αναπληρωτής της κ. Παρασκευής Χριστοπούλου

Σκοπός της Ε.Η.Δ.Ε. είναι να παρέχει σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στο Π.Δ.Μ. Η Ε.Η.Δ.Ε. ελέγχει αν ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Η Ε.Η.Δ.Ε. ελέγχει, επίσης, την τήρηση των γενικά παραδεδεγμένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής.

Αρμοδιότητα της Ε.Η.Δ.Ε. είναι να διαπιστώνει αν συγκεκριμένο ερευνητικό έργο που πρόκειται να εκπονηθεί στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας δεν αντιβαίνει στην κείμενη νομοθεσία και αν συνάδει με γενικά παραδεδεγμένους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας ως προς το περιεχόμενο και προς τον τρόπο διεξαγωγής τους.