Δρ. Ευδοξία Κοτσαλίδου

Η Ευδοξία Κωτσαλίδου υπηρετεί στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) με γνωστικό αντικείμενο: Σύγχρονη Παιδαγωγική. Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές. Είναι συγγραφέας πέντε (5) παιδαγωγικών βιβλίων και δημιουργός έξι (6) εκπαιδευτικών λογισμικών για όλες τις μαθησιακές περιοχές του αναλυτικού προγράμματος (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για την προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία. Το επιστημονικό της έργο (άρθρα και δημοσιεύσεις), εμβαθύνει στην Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική και στη χρήση των εικαστικών τεχνών ως πολιτισμικό εργαλείο για την καλλιέργεια γνωστικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων Επικοινωνίας και Αλληλεπίδρασης.