Δρ. Νικόλαος Μαργαρίτης

Διαχειριστής της Clean Energy ΕΠΕ (spin off του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ)  από το 2013 και επιστημονικός συνεργάτης του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ από το 2010. Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του ΑΠΘ με διδακτορικό σε παγίδες οξειδίων του αζώτου για κινητήρες φτωχής καύσης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-2009). Ως υποψήφιος διδάκτορας στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής του ΑΠΘ, συμμετείχε σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα (2003-2009) σχετικά με τη θεωρητική και πειραματική διερεύνηση συστημάτων επεξεργασίας του καυσαερίου των οχημάτων και απογραφές εκπομπών. Αξιοσημείωτη εμπειρία σε εναλλακτικές τεχνολογίες απανθρακοποίησης (CCU, CCS) και αποκατάσταση εδαφών πρώην αναθρακοφόρων περιοχών. Μέλος της Ομάδας Εργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε σχέση με την Πλατφόρμα Μετάβασης των Ανθρακοφόρων Περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Coal Regions in Transition Platform). Επίσης κατέχει σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό και λειτουργία πειραματικών εγκαταστάσεων καθώς και στον χαρακτηρισμό εναλλακτικών καυσίμων (λιγνίτης, βιομάζα και στερεά ανακτηθέντα καύσιμα) λόγω της ενασχόλησής του με το διαπιστευμένο κατά ISO17025 εργαστήριο αναλύσεων του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ στην Πτολεμαΐδα. Παράλληλα έχει συμμετάσχει ως μέλος της ερευνητικής ομάδας του ΙΔΕΠ σε πάνω από 20 ερευνητικά έργα (ευρωπαϊκά ή εθνικά) που σχετίζονται με προώθηση και χρήσης της βιοενέργειας σε αστικές και αγροτικές περιοχές, εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις με χρήση ΑΠΕ, ηλεκτροκίνηση και σταθμοί φόρτισης, τηλεθέρμανση με εναλλακτικά καύσιμα, εκπόνηση σχεδίων δράσεων των Δήμων για την αειφόρο ενέργεια (SEAP) και εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων. Πάνω από 20 δημοσιεύσεις σε  επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, 2 δημοσιεύσεις σε βιβλία, πληθώρα παρουσιάσεων σε ημερίδες και σεμινάρια.