Δρ. Τρύφων Μαυροπαλιάς

Ο Τρύφωνας Μαυροπαλιάς είναι ΕΔΙΠ Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας. Έχει πραγματοποιήσει μεταδιδακτορική έρευνα σε θέματα εφαρμογής ενταξιακών πρακτικών από το διεθνή χώρο. Έχει πλήθος δημοσιεύσεων σε ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά, σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων και έχει συγγράψει τρεις μονογραφίες. Διετέλεσε σε διάφορες θέσεις στελέχους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και έχει εργαστεί ως ειδικός παιδαγωγός σε δομές της ειδικής αγωγής. Είναι μέλος πολλών επιστημονικών συλλόγων ειδικής αγωγής και κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως σε ζητήματα πολιτικής της ένταξης, συνδιδασκαλίας εκπαιδευτικής αντιμετώπισης παιδιών με νοητική αναπηρία, αυτισμό και μαθησιακών δυσκολιών καθώς και συμβουλευτικής.