Δρ. Βασιλική Βόντσα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Επώνυμο:  Βόντσα    
Όνομα:  Βασιλική     
Πατρώνυμο:  Γεώργιος        
Ημερομηνία Γέννησης: 04-09-1961  
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός      
Ειδικότητα Διορισμού: ΠΕ02-Φιλολόγων   
Δεύτερη Ειδικότητα: ΠΕ18.02-Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Αριθμός Μητρώου Εκπαιδευτικού: 159091 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Οδός / αριθμός : Κύπρου 3   
Τ.Κ. / Πόλη : 50131 Κοζάνη
Αριθμός τηλεφώνου οικίας : 2461037877    
Αριθμός τηλεφώνου εργασίας : 2461041746
Αριθμός κινητού τηλεφώνου : 6932536323  
Ε-mail : vvontsa@gmail.com            

Ι. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
Σχολή Επιστημών Αγωγής, 2011,
Θέμα: «Συσχέτιση των απόψεων των εκπαιδευτικών των Διαπολιτισμικών Γυμνασίων για τους αλλόγλωσσους μαθητές και των στάσεών τους απέναντί τους κατά τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας»,
Βαθμός ΑΡΙΣΤΑ
(http://phdtheses.ekt.gr/eadd/simple-search?query=%CE%92%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%83%CE%B1+%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE&submit.x=5&submit.y=7)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εκπαίδευσης, (Master), 

«Σπουδές στην Εκπαίδευση»,
Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, 2002,
Βαθμός 8,30 (Λίαν Καλώς) 

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εκπαίδευσης, (Master), 

«Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία», Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας – Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2017, Βαθμός 8,93 (Άριστα)

ΠΤΥΧΙΑ Α.Ε.Ι. Η΄ Τ.Ε.Ι.

 • Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής, (1ο πτυχίο, προσόν διορισμού),
  Τμήματος Κλασικής Φιλολογίας,
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1984,
  Βαθμός 8,67 (Άριστα)
 • Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, (2ο πτυχίο, 2η ειδικότητα),
  Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης,
  ​Τ.Ε.Ι.  Δυτικής Μακεδονίας, 2011,
  Βαθμός 8,27 (Λίαν Καλώς)

ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 • Πιστοποίηση Επιπέδου 1 (Απόφαση 99176/ΚΓ/24-07-2008 Γ.Γ. ΥπΕΠΘ)
 • Πιστοποίηση Επιπέδου 2 (Απόφαση Γ.Γ. Υπ. Παιδείας Δ.Β.Θ. / Ο.ΕΠ.ΕΚ. 17-05-2011)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

 • Αγγλική
  • Proficiency in English (Επιπέδου Γ2), University of Michigan, 2013
 • Γερμανική
  • Mittelstufe (Επιπέδου Γ1), Goethe Institut​, 1995
 • Γαλλική
  • Certificat de Bonne Connaissance (Επιπέδου Β2) de la langue Française, Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, 1979

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Βεβαίωση Περάτωσης Σχολής Θεωρίας και Σολφέζ

Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης, 1979,
Βαθμός 10 (Άριστα) 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Προγράμματα Εξειδίκευσης και Κατάρτισης
  • Παρακολούθηση Μεταπτυχιακών Σπουδών Κλασικής Φιλολογίας στο Ινστιτούτο Κλασικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο του Σάαρλαντ Γερμανίας, χειμερινό Εξάμηνο 1984 έως θερινό εξάμηνο 1988.
  • «Ετήσιο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης και Εξειδίκευσης Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Δυσκολίες της Μάθησης», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Σεπτέμβριος 2004 έως Ιούνιος 2005.
 • Πιστοποιημένες Επιμορφώσεις
  • «Οικολογία και Περιβάλλον», Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης (ΙΔΕΚΕ), Πρόγραμμα 100 ωρών για στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης από 16-06-1993 έως 25-06-1993, (100 ώρες).
  •  «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών και Καινοτομίες», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεματικό Δίκτυο Έρευνας Διοίκηση της Εκπαίδευσης, από 21-01-2005 έως 26-02-2005 (50 ώρες).
  • «Ελληνισμός και Δύση», Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από 28-11-2005 έως 27-02-2006 (τρίμηνη πιστοποιημένη επιμόρφωση).
 • Επιμoρφώσεις σε προγράμματα μεγάλης διάρκειας  (ενδεικτική επιλογή)
  •  «Επιμόρφωση και Εξειδίκευση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Δυσκολίες της Μάθησης», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ειδικής Αγωγής, από 21 έως 23 Μαΐου 2004 (30 ώρες).
  • «Διδασκαλία του Ολοκαυτώματος», International School for Holocaust Studies, Yad Vashem, Jerusalem, 7 έως 16-07-2006.
  • «Συσχετισμός οικογενειακού – κοινωνικού –  πολιτισμικού περιβάλλοντος στη σχολική επίδοση του παιδιού»,  ΟΕΠΕΚ – ΥΠΕΠΘ, από  02-10-2007 έως 28-12-2007 (48 ώρες).
  • «Επιμόρφωση στελεχών διοίκησης της εκπαίδευσης», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο -ΥΠ.Ε.Π.Θ, από 05-05-2008 έως 09-05-2008.
  • «Πρόσβαση για όλους – Διαναπηρικά – Διαθεματικά σεμινάρια», Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ψυχολογίας,  Ιούνιος 2008 (30 ώρες).
  • «Κριτικός Γραμματισμός και Νέα Προγράμματα Σπουδών Γλωσσικής Διδασκαλίας», Εργαστήριο Γλώσσας  και  Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Φλώρινας –  Όμιλος Εκπαιδευτικών για τη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία, ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 (52 ώρες).

 ΙΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ , ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 • Εκπαιδευτική υπηρεσία ως  εκπαιδευτικός του Υπουργείου Παιδείας (ΦΕΚ διορισμού: 161/τ.Γ΄/03-09-1990),  κλάδος ΠΕ02-Φιλολόγων, Α.Μ. 159091). 

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ)

  • Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας
   • Από 02-01-2013 έως 14-04-2015
  • Αναπληρώτρια Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας
   • Από 02-02-2005 έως 09-05-2010
  • Προϊσταμένη Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας
 • Από 07-10-2004 έως 09-05-2010
  • Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης
   • Από 01-02-2016 έως σήμερα
  • Σχολική Σύμβουλος
   • Από 04-03-2003 έως 01-01-2013
   • Από 15-04-2015 έως 31-01-2016
  • Διευθύντρια Γυμνασίου Κλείτου Κοζάνης
   • Από 01-09-2002 έως 31-03-2003
  • Υποδιευθύντρια Π.Ε.Κ. Κοζάνης
   • Από 12-04-2012 έως 01-01-2013
  • Αιρετό Μέλος του Συντονιστικού Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. Κοζάνης
   • Από 09-11-2010  έως 11-04-2012

ΙΙΙ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ -ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

 • Διδασκαλία σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 Διδασκαλία στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας

  • Επιστημονικός Συνεργάτης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με πλήρη προσόντα
   • Από 08-10-2012 έως 15-02-2013, Μάθημα «Νεώτερη Ελληνική Λογοτεχνία», 3 ώρες την εβδομάδα.

Διδασκαλία στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας)

  • Χειμερινό εξάμηνο 2013-2014
   • Ανάθεση διδασκαλίας του Μαθήματος Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας για το Α΄ Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 (114/17-11-2013 Πράξη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών και 139/17-11-2013 Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής).
  • Χειμερινό εξάμηνο 2014-2015
   • Ανάθεση διδασκαλίας του Μαθήματος Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας για το Α΄ Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015 (137/17-07-2014 Πράξη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών και 144/30-10-2014 Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής).
 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά επιμορφωτικά  ή ερευνητικά προγράμματα σε φορείς όπως ΑΕΙ/ΤΕΙ, ΠΕΚ, ΕΚΔΔΑ,ΠΙ, ΟΕΠΕΚ, ΙΕΠ κ.τ.λ.
  • Επιστημονική Συνεργάτιδα στην υλοποίηση του έργου «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο – για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Γυμνάσιο», ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (1.1.1.Α) – Α.Π.Θ.. Φιλοσοφική Σχολή, Τομέας Παιδαγωγικής, Υπεύθυνη του έργου: Ζωή Παπαναούμ, Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
   • από το Φεβρουάριο του 2006 (Βεβαίωση Αρ. Πρωτ. 1976/26-09-2006)
  • Επιμορφώτρια στο πρόγραμμα: «Υλοποίηση προγράμματος
   «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» (Σχολείο 21ου αιώνα)- Η Μετάβαση: Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα προγράμματα υποδοχής και ένταξης μαθητών από Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)».
   ΟΕΠΕΚ,
   Κοζάνη – Έδρα ΠΕΚ Δυτικής Μακεδονίας, 30 και 31 Μαΐου 2011 (20 ώρες).

   • Αριθμ. Πρωτ. 650/09-05-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.
  • Επιμορφώτρια στο Π.Ε.Κ. Δυτικής Μακεδονίας (από το 1991 έως σήμερα)
   • ​ Διδασκαλία των εξής αντικειμένων για τα οποία έχω εκδώσει σημειώσεις για τους επιμορφούμενους  εκπαιδευτικούς: (σύνολο ωρών 379).
    • «Ειδική Διδακτική.  Τα Αρχαία Ελληνικά στο Γυμνάσιο και Λύκειο» (Παιδαγωγικά)
    • «Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση»
    • «Ευρωπαϊκή Διάσταση και Ευρωπαϊκά Προγράμματα»
    • «Καινοτομίες στη Β΄θμια Εκπ/ση: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας, Διαπολιτισμική Αγωγή, Ευρωπαϊκή Διάσταση»
    • «Εφαρμογές Διαπολιτισμικής Αγωγής»
    • «Διδακτική του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας.  Γλωσσικές Θεωρίες.  Παρουσίαση των εγχειριδίων Διδασκαλίας» (Διδασκαλία σε εικονική Τάξη)
    • «Αντιρατσιστική Διδακτική Αξιοποίηση Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο»
    • «Αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο και Λύκειο»          
    • «Παρουσίαση – Ανάλυση προβλημάτων   παιδαγωγικού χαρακτήρα και διαχείρισης πολυμορφίας και ιδιαιτεροτήτων μαθητικού πληθυσμού»
    • «Αξιοποίηση συμπερασμάτων και  δειγματικών διδασκαλιών. Αξιολόγηση διδακτικού έργου»
    • «Διδακτική των Φιλολογικών μαθημάτων και δειγματικές διδασκαλίες»
    • «Το σχολείο ως πολυδύναμο εκπαιδευτικό  και πολιτισμικό κέντρο»
    • «Μαθησιακές δυσκολίες και η αντιμετώπιση τους στα γλωσσικά μαθήματα»
    • «Αξιολόγηση της σχολικής μονάδας»
    • «Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο»
    • «Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας»
    • «Διδακτική των επιμέρους μαθημάτων κατά βαθμίδα εκπαίδευσης»
    • «Προσδιορισμός διδακτικών στόχων»
    • «Αρχές διοίκησης και οργάνωσης της εκπαίδευσης»
 • Μέλος οργανωτικής ή επιστημονικής επιτροπής επιστημονικών ημερίδων ή συνεδρίων οργανωμένων από ΑΕΙ/ΤΕΙ, επιστημονικές ενώσεις και άλλους επιμορφωτικούς φορείς
  • 1ο εκπαιδευτικό συνέδριο με θέμα: «Το Σχολείο μπροστά στη Διαφορετικότητα των Γλωσσών και των Πολιτισμών», Πρακτικά, οργανωτική – επιστημονική επιτροπή, Βόντσα Β., Τσιτσικλής Ι., Χατζηλαζαρίδης Λ., Κοζάνη, 1-2 Οκτωβρίου 2004.
  • 2ο εκπαιδευτικό συνέδριο με  θέμα: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών: αδυναμίες, δυνατότητες, προοπτικές» οργανωτική – επιστημονική επιτροπή, Βόντσα Β., Τσιτσικλής Ι., Χατζηλαζαρίδης Λ., Κοζάνη, 21-22 Οκτωβρίου 2005.
  • Διημερίδα με θέμα: «Προβληματισμοί και προτάσεις για μια σύγχρονη εκπαίδευση»,   Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη, 17-18 Μαρτίου 2006.
  • Ημερίδα με θέμα: «Η Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη – Μέλλον και προοπτική για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων», Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Α.Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη, 5 Απριλίου 2014.
  • Διημερίδα με θέμα: «Στης γλώσσας τις μυλόπετρες», Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας,  «Εργαστήρι Γλώσσας και Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας» του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Φλώρινας,«Όμιλος Εκπαιδευτικών για τη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία», Ε.Λ.Μ.Ε. Φλώρινας, Δήμος Φλώρινας, Φλώρινα – ξενοδοχείο «Φαίδων», 17-18 Ιουνίου 2014.
  • 2o Πολυθεματικό Συνέδριο Ψυχιατρικής  & Εκπαίδευσης με θέμα: «Ψυχιατρική και Εκπαίδευση», Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, Ελληνική Ψυχιατροδικαστική Εταιρία, Κοζάνη,  Αμφιθέατρο και Αίθουσες Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 1-4 Οκτωβρίου 2015. 

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Επιστημονικά συγγράμματα

  • Συγγραφή βιβλίων
   1. «Η γλωσσική εκπαίδευση στο Νεοελληνικό Κράτος. Μονογλωσσία ή Πολυγλωσσία;», Αυτοέκδοση, ISBN 978-960-939905-0.
   2. Διδάσκοντας σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»,  Αυτοέκδοση, ISBN 978-960-939821-3.
  • Έκδοση πρακτικών τριών (3) συνεδρίων
   1. «​​Το Σχολείο μπροστά στη Διαφορετικότητα των Γλωσσών και των Πολιτισμών», Πρακτικά του 1ου εκπαιδευτικού συνεδρίου, επιμέλεια έκδοσης: Βόντσα Β., Τσιτσικλής Ι., Κοζάνη, 2004 (σύνολο 14 εισηγήσεις με τους αντίστοιχους  συγγραφείς-συνέδρους).
   2. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών: αδυναμίες, δυνατότητες, προοπτικές», Πρακτικά του 2ου εκπαιδευτικού συνεδρίου, επιμέλεια έκδοσης: Βόντσα Β., Τσιτσικλής Ι., Κοζάνη, 2005 (ISBN 960-89444-0-6) (σύνολο 16 εισηγήσεις με τους αντίστοιχους  συγγραφείς-συνέδρους).
   3. «Προβληματισμοί και προτάσεις για μια σύγχρονη εκπαίδευση»,  Πρακτικά Διημερίδας,  επιμέλεια έκδοσης: Βόντσα Β., Κοζάνη, 17-18 Μαρτίου 2006 (ISBN 978-960-89700-0-7) (σύνολο 18 εισηγήσεις με τους αντίστοιχους συγγραφείς-συνέδρους).

Δημοσιεύσεις

  • Άρθρα σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές
   1. ​«Κριτική θεώρηση του Ν. 2986/2002 Άρθρα 4-5 για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών και κάποιες προτάσεις», Φιλολογική, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2003, τ. 82, σ. 85-87.
   2. «Το γλωσσικό μάθημα και οι τοπικές διάλεκτοι», Φιλολογική, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2003, τ. 84, σ. 52-54.
   3. «Εναλλακτική διδακτική προσέγγιση του ποιήματος Η Μαρίνα των Βράχων του Οδυσσέα Ελύτη», Φιλόλογος, τ. 116, Καλοκαίρι 2004, σ. 287-292.
   4. «Ο Φιλόλογος ως διαμεσολαβητής των αρχών της Διαπολιτισμικής Αγωγής σ’ ένα περιβάλλον πολύγλωσσο και πολυπολιτισμικό», Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων-Σεμινάριο 32, «Ο φιλόλογος στη σύγχρονη κοινωνία- σπουδές, δυνατότητες, προοπτικές», Νοέμβριος 2004, Αθήνα, Μεταίχμιο, σ. 43-55.
   5. «Πρόγραμμα Comenius: έρευνα της στάσης και της συμμετοχής των εκπαιδευτικών των Γυμνασίων του Ν. Κοζάνης», Περιοδικό Μακεδνόν, τ. 12, Φλώρινα, Χειμώνας 2004, σ. 105-119.
   6. «Έκδοση μαθητικής εφημερίδας: γιατί και πώς;» Δοκεί μοι, Άνοιξη 2006, τ. 6, σ.30-40.
   7. «Στοματική υγιεινή και οδοντιατρική πρόληψη στη γυμνασιακή βαθμίδα της Β/θμιας Εκπ/σης του Ν. Κοζάνης. Επιδημιολογική μελέτη», Παιδοδοντία, έκδοση της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας (Πανεπιστήμιο Αθηνών), τόμος 20, τ.2, Απρίλιος-Ιούνιος 2006 (συγγραφείς: Σαραφίδου Κ., Γερασίμου Π., Τολίδης Κ., Βόντσα Β.), σ.91-97.
   8. «Κριτικές επισημάνσεις για τη διδασκαλία του γραμματισμού στους εκπαιδευτικούς θεσμούς», Δοκεί μοι, τ. 8, Άνοιξη 2007, σ.41-50.
   9. «Συνάντηση πολιτισμών: μια ιστορική αναδρομή στις εγκαταστάσεις ελληνικών πληθυσμών στη Νότια Ιταλία και Σικελία από τον 8ο π.Χ. έως τον 8ο μ.Χ. αιώνα»,  Φιλόλογος, τ. 129, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2007, σ. 359-371.
   10. «Προϊστορικά βραχογραφήματα-Πρώτες καλλιτεχνικές εκφράσεις του έμφρονος ανθρώπου», Φυσικός Κόσμος, τ.25-26, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος 2006,(συγγραφείς Χατζηλαζαρίδης Λ., Βόντσα Β.), σ.40-48.
   11. «Ο εκπαιδευτικός θεσμός σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Διάσταση και τη Διαπολιτισμική Αγωγή», Μοχλός, τ.20, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2009, σ.25-27.
  • Άρθρα σε πρακτικά διεθνών και πανελληνίων συνεδρίων και ημερίδων
   1. «Sappho Fr. 94 D»  (Δέδυκε μέν α σελάννα, 168 BV) Ανακοίνωση στο Oberseminar του Universität des Saarlandes, Institut für Klassische Philologie, Ιούνιος 1985, Saarbrücken.
   2. «Η διδασκαλία της πρότυπης ελληνικής γλώσσας για μαθητές-ομιλητές ελληνικών διαλέκτων ισχυρά διαφοροποιημένων από την κοινή ελληνική», Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευση, Πάτρα, 20-22 Ιουνίου 2003, τ. 3, σ. 89-104, ΚΕΔΕΚ-Πανεπιστήμιο Πατρών.
   3. «Η αξιοποίηση του γλωσσικού πλούτου των μαθητών-ομιλητών της Ποντιακής από το σχολικό θεσμό»,  Πρακτικά Συνεδρίου Π.Σ.Π.Ε. – Ελληνικής Εταιρείας Ιστορικών Εκπαίδευσης «Ιστορία και περιεχόμενο της εκπαίδευσης», Κοζάνη, 24-25 Οκτωβρίου 2003, σ. 191-196, εκδ. Ατραπός.
   4. «Η γλωσσική πολυμορφία του μαθητικού πληθυσμού ως πεδίο Εκπαιδευτικού προβληματισμού», Πρακτικά Συνεδρίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξάνθη, 23-25 Ιανουαρίου 2004, σ. 7-18.
   5. «Στοματική υγιεινή και οδοντιατρική πρόληψη στη γυμνασιακή βαθμίδα της Β΄θμιας Εκπαίδευσης», Πρακτικά 10ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαΐου 2004, σ. 169.
   6. «Δυνατότητες ένταξης και γλωσσικής ανάπτυξης μαθητών με υποεπίδοση στα γλωσσικά μαθήματα στα σχέδια εργασίας της Ευέλικτης Ζώνης», Πρακτικά 7ου Διεθνούς Συνεδρίου Διαπολιτισμικής Εκπ/σης, ΚΕΔΕΚ – Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, 18-20 Ιουνίου 2004.
   7. «Το Θεσμικό Πλαίσιο των Διαπολιτισμικών Σχολείων. Η περίπτωση του Διαπολιτισμικού Σχολείου Πενταλόφου», Πρακτικά Εκπαιδευτικού Συνεδρίου με θέμα: «Το σχολείο μπροστά στην πολυγλωσσία και τον πολυπολιτισμό», Κοζάνη, 1-2 Οκτωβρίου 2004.
   8. «Συνεκπαίδευση του γηγενούς και του ξένου στις σχολικές τάξεις: εφαρμόζοντας διαπολιτισμικές στρατηγικές στη διδακτική της γλώσσας», Πρακτικά Διεθνούς  Συνεδρίου για τη «Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας ως δεύτερης/ξένης – Νέες Τάσεις», Σχ. Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1-3 Απριλίου 2005, University Studio Press, σ. 105-113.
   9. «Πολιτισμικές Πρακτικές και Έθιμα σχετικά με τη στοματική κοιλότητα», Πρακτικά 11ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Αλεξανδρούπολη, 13-15 Μαϊου 2005.
   10. «Η συστημική προσέγγιση και η ανάλυση λόγου: μια αναπλαισίωση στο χώρο της συμβουλευτικής γονέων εφήβου με νευροαναπτυξιακή διαταραχή και των εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης», Πανελλήνιο Συνέδριο «Σχολείο και Οικογένεια», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 18-20 Μαϊου 2005.
   11. «Προϊστορικά Βραχογραφήματα. Οι πρώτες καλλιτεχνικές εκφράσεις του έμφρονος ανθρώπου», Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Επιστήμη και Τέχνη», Αθήνα – Ευγενίδειο Ίδρυμα, Ιούνιος 2005.
   12. «Παραγωγή δημοσιογραφικού μαθητικού λόγου με διαπολιτισμικό περιεχόμενο», Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα, Ιούνιος 2005.
   13. «Η συμβολή των σχολικών συμβούλων στην επιμόρφωση των εκπ/κών», Πρακτικά 2ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου με θέμα: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών : αδυναμίες, δυνατότητες, προοπτικές», Κοζάνη 21-22 Οκτωβρίου 2005.
   14. «Το τμήμα επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης των περιφερειακών διευθύνσεων εκπ/σης ως φορέας διοίκησης και καθοδήγησης», Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα «Διοίκηση Α/μιας και Β/θμιας Εκπ/σης» Πανεπιστήμιο Πατρών-ΚΕΔΕΚ, Άρτα 2-4 Δεκεμβρίου 2005.
   15. «Η κριτική γλωσσική επίγνωση ως στόχος της σχολικής γλωσσικής διδασκαλίας». Πρακτικά 1ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Ηπείρου με θέμα: «Το Ελληνικό Σχολείο και οι προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας», Ιωάννινα, 12-14 Μαΐου 2006.
   16. «Αλλαγές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση του Νέου Διδακτικού Υλικού για το Γυμνάσιο», Πρακτικά Διημερίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και της Δ΄ ΝΕΝΑ με θέμα: «Προβληματισμοί και προτάσεις για μια σύγχρονη εκπαίδευση», Κοζάνη, 2006, σ. 146-154.
   17. «Projects για την τάξη βασισμένα στο διαδίκτυο. Οδηγός του Δασκάλου για τα συνεργατικά σχέδια εργασίας» (μετάφραση – γλωσσική επιμέλεια).
   18. «Δυνατότητες και όρια συνεργασίας της σχολικής μονάδας με τους θεσμικά προβλεπόμενους φορείς για την αντιμετώπιση της βίας και επιθετικότητας των μαθητών», Πρακτικά του 1ου διεθνούς συνεδρίου με θέμα «Διοίκηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», Πανεπιστήμιο Πατρών-Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, Άρτα 1-2 Δεκεμβρίου 2006.
   19. «Οι Λαζαρίνες της Αιανής: ένα γυναικείο έθιμο της περιόδου του Πάσχα και οι κοινωνικοπολιτισμικές του προεκτάσεις», Γ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Γυναίκα και παράδοση»,  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Π.Τ.Π.Ε., Τ.Ε.Ι. Λάρισας, Κέντρο Ιστορικής και Λαογραφικής Έρευνας, Λάρισα, 3-5 Οκτωβρίου 2008.
 • Εισηγήσεις σε συνέδρια
  1. 3ο Ετήσιο Συνέδριο Δικτύου Σχολείων που προάγουν την υγεία με θέμα: «Το σχολείο Προαγωγής Υγείας: μια επένδυση για ένα σύγχρονο σχολείο και ενεργούς πολίτες», Αθήνα, 31 Οκτωβρίου – 02 Νοεμβρίου 1997. Συμμετοχή ως σύνεδρος και ως εισηγήτρια με θέμα: «Υγιεινή και ασφάλεια στου χώρους του σχολείου» και ως εκθέτρια του εκπαιδευτικού υλικού του Πειραματικού Γυμνασίου.
  2. 6ο Διεθνές Συνέδριο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, ΚΕΔΕΚ – Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 20-22 Ιουνίου 2003. Θέμα εισήγησης: «Η διδασκαλία της πρότυπης ελληνικής γλώσσας για μαθητές-ομιλητές ελληνικών διαλέκτων ισχυρά διαφοροποιημένων από την κοινή ελληνική».
  3. Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Ιστορία και περιεχόμενο της εκπαίδευσης», Π.Σ.Π.Ε. – Ελληνική Εταιρεία Ιστορικών Εκπαίδευσης, Κοζάνη 24-25 Οκτωβρίου 2003. Θέμα εισήγησης: «Η αξιοποίηση του γλωσσικού πλούτου των μαθητών-ομιλητών της Ποντιακής από το σχολικό θεσμό».
  4. 7ο Διεθνές Συνέδριο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, ΚΕΔΕΚ – Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, 18-20 Ιουνίου 2004. Θέμα εισήγησης: «Δυνατότητες ένταξης και γλωσσικής ανάπτυξης μαθητών με υποεπίδοση στα γλωσσικά μαθήματα στα σχέδια εργασίας της Ευέλικτης Ζώνης».
  5. Συνέδριο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξάνθη, 23-25 Ιανουαρίου 2004. Θέμα εισήγησης: «Η γλωσσική πολυμορφία του μαθητικού πληθυσμού ως πεδίο Εκπ/κού προβληματισμού».
  6. 10ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαΐου 2004. Θέμα εισήγησης: «Στοματική υγιεινή και οδοντιατρική πρόληψη στη γυμνασιακή βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
  7. Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα: «Το σχολείο μπροστά στην πολυγλωσσία και τον πολυπολιτισμό», Κοζάνη, 1-2 Οκτωβρίου 2004, Θέμα εισήγησης: «Το Θεσμικό Πλαίσιο των Διαπολιτισμικών Σχολείων. Η περίπτωση του Διαπολιτισμικού Σχολείου Πενταλόφου».
  8. Διεθνές  Συνέδριο με θέμα: «Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας ως δεύτερης/ξένης – Νέες Τάσεις», Σχ. Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1-3 Απριλίου 2005. Θέμα εισήγησης: «Συνεκπαίδευση του γηγενούς και του ξένου στις σχολικές τάξεις: εφαρμόζοντας διαπολιτισμικές στρατηγικές στη διδακτική της γλώσσας».
  9. 11ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Αλεξανδρούπολη, 13-15 Μαΐου 2005. Θέμα εισήγησης: «Πολιτισμικές Πρακτικές και Έθιμα σχετικά με τη στοματική κοιλότητα».
  10. Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Σχολείο και Οικογένεια», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 18-20 Μαϊου 2005. Θέμα εισήγησης: «Η συστημική προσέγγιση και η ανάλυση λόγου: μια αναπλαισίωση στο χώρο της συμβουλευτικής γονέων εφήβου με νευροαναπτυξιακή διαταραχή και των εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης».
  11. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Επιστήμη και Τέχνη», Αθήνα – Ευγενίδειο Ίδρυμα, Ιούνιος 2005. Θέμα εισήγησης: «Προϊστορικά Βραχογραφήματα. Οι πρώτες καλλιτεχνικές εκφράσεις του έμφρονος ανθρώπου».
  12. 8ο Διεθνές Συνέδριο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα, Ιούλιος 2005. Θέμα εισήγησης: «Παραγωγή δημοσιογραφικού μαθητικού λόγου με διαπολιτισμικό περιεχόμενο».
  13. «Ταχύρρυθμο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση», Κωδ. Ο.Π.Σ.: MIS_100972, ΥΠ.Ε.Π.Θ. και Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ΄ ΚΠΣ, Σεπτέμβριος 2005 – Δεκέμβριος 2006, 12 ώρες με αντικείμενο: «Θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης».
  14. 2ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών: αδυναμίες, δυνατότητες, προοπτικές», Κοζάνη 21-22 Οκτωβρίου 2005. Θέμα εισήγησης: «Η συμβολή των σχολικών συμβούλων στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών».
  15. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Διοίκηση Α/μιας και Β/θμιας Εκπ/σης», Πανεπιστήμιο Πατρών-ΚΕΔΕΚ, Άρτα 2-4 Δεκεμβρίου 2005. Θέμα εισήγησης: «Το τμήμα επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης ως φορέας διοίκησης και καθοδήγησης».
  16. 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου με θέμα: «Το Ελληνικό Σχολείο και οι προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας», Ιωάννινα, 12-14 Μαΐου 2006, Θέμα εισήγησης: «Η κριτική γλωσσική επίγνωση ως στόχος της σχολικής γλωσσικής διδασκαλίας».
  17. 1ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Διοίκηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», Πανεπιστήμιο Πατρών-Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, Άρτα 1-2 Δεκεμβρίου 2006. Θέμα εισήγησης: «Δυνατότητες και όρια συνεργασίας της σχολικής μονάδας με τους θεσμικά προβλεπόμενους φορείς για την αντιμετώπιση της βίας και επιθετικότητας των μαθητών».
  18. Γ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Γυναίκα και παράδοση», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Π.Τ.Π.Ε., Τ.Ε.Ι. Λάρισας, Κέντρο Ιστορικής και Λαογραφικής Έρευνας, Λάρισα 3-5 Οκτωβρίου 2008. Θέμα εισήγησης: «Οι Λαζαρίνες της Αιανής: ένα γυναικείο έθιμο της περιόδου του Πάσχα και οι κοινωνικοπολιτισμικές του προεκτάσεις». ​
  19. Εισηγήσεις στα Πλαίσια του Θεματικού Κύκλου Εκπαίδευση Ενηλίκων του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κοζάνης, Αίθουσα Λαογραφικού Μουσείου Κοζάνης, Σάββατο 02-02-2013 με θέμα εισήγησης: «Πολυπολιτισμική Κοινωνία και Διαπολιτισμική Διαχείριση», Σάββατο 16-02-2013 με θέμα εισήγησης: «Η γλωσσική εκπαιδευτική πολιτική του ελληνικού κράτους».
  20. Επιμορφωτική Ημερίδα για την Πλατφόρμα My School, Υ.ΠΑΙ.Θ. – Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας,  Θεσσαλονίκη – Αίθουσα εκδηλώσεων Μουσικού Σχολείου Πυλαίας, Παρασκευή 4 Απριλίου 2014. Θέμα εισήγησης: «Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του My school».
  21. 6o Διεθνές Συνέδριο για τα Μαμούθ και τους Συγγενείς τους, Δήμος Γρεβενών, Δήμος Βοΐου, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Hellenic National Commission for UNESCO, European Academy of Science and Arts, Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Σιάτιστα 5-14 Μαΐου 2014.  Θέμα εισήγησης: «Η σύζευξη της εκπαιδευτικής γνώσης με την εκπαιδευτική πράξη».

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Ή ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  • Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)
   • Από 27-03-2015 έως σήμερα
  • Αντιπρόεδρος του Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας
   • Από 11-11-2004 έως 18-05-2010
  • Πρόεδρος του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας
   • Από 05-02-2013 έως 14-04-2015
  • Πρόεδρος Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας
   • Από 12-02-2013 έως 14-04-2015
  • Μέλος της Επιτροπής Κατάρτισης Αξιολογικών Πινάκων Επιλογής Διευθυντών για τα δημόσια Ι.Ε.Κ.
   • Οκτώβριος 2013
  • Αντιπρόεδρος του 50ου Βαθμολογικού Κέντρου Κοζάνης και του 350ου Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου Κοζάνης
   • 2005
  • Πρόεδρος του 50ου Βαθμολογικού Κέντρου Κοζάνης και του 350ου Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου Κοζάνης
   • 2012
  • Βαθμολογήτρια/εξετάστρια Βαθμολογικού Κέντρου Κοζάνης επί σειρά ετών.
  • Μέλος της Σχολικής Επιτροπής των Σχολικών Μονάδων Γυμνασίου Κλείτου και Δημοτικού Σχολείου Κλείτου κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Διευθύντριας του Γυμνασίου Κλείτου, Σεπτέμβριος-Μάρτιος 2002.
  • Μέλος Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας
   • Από 18-02-2005 και για δύο έτη
  • Μέλος της Ειδικής Διαγνωστικής Επιτροπής Αξιολόγησης – Ε.Δ.Ε.Α. (Πενταμελής Δευτεροβάθμια Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης)
   • ​​​Από 02-09-2009 έως 10-1-2013
   • Από 03-11-2015 έως σήμερα (Αριθμ. Πρωτ. 6126/03-11-2015 Απόφαση ορισμού του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης).
  • Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Comenius στο Ν. Κοζάνης
   • Από 07-12-1992 έως 01-09-2002

 

Συμμετοχή σε ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

  • Αιρετό μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Φιλολόγων Ν. Κοζάνης (Σ.Φ.Κ.)
   • Από Νοέμβριο 1998 έως Νοέμβριο 2002