Αίτηση/ερωτηματολόγιο έγκρισης διεξαγωγής Ερευνητικού Έργου – Ερευνητικής Δραστηριότητας/Διδακτικής Δραστηριότητας

1 http://www.who.int/bulletin/archives/79%284%29373.pdf
2 https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
3 https://ec.europa.eu/home-affairs/content/vulnerable-person-0_en
4 https://www.who.int/environmental_health_emergencies/vulnerable_groups/en/
5 https://ec.europa.eu/home-affairs/content/third-country_en
6 https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups
7 Είδη διπλής χρήσης, τα είδη, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού και της τεχνολογίας, τα οποία δύνανται να χρησιμοποιούνται τόσο για πολιτική όσο και για στρατιωτική χρήση∙ η έννοια αυτή περιλαμβάνει όλα τα αγαθά που μπορούν να χρησιμοποιούνται και για μη εκρηκτικές χρήσεις και για να στηρίζεται παντοιοτρόπως η κατασκευή πυρηνικών όπλων ή άλλων εκρηκτικών πυρηνικών μηχανισμών. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0428&from=EN