Ιωάννης Μπάρτζης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 1. Όνομα : Ιωάννης Μπάρτζης
 2. Ημερομηνία Γέννησης : 17/5/1947
 3. Τόπος Γέννησης: Αλμυρή Κορινθίας
 4. Διεύθυνση: Ζωοδόχου Πηγής 67, Αθήνα 10681
 5. Εκπαίδευση:
  Πτυχίο Μηχανολόγου και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1970).
  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Πυρηνική Μηχανική, MIT, USA (1975)
  Διδακτορικό στην Πυρηνική Μηχανική, MIT, USA (1977)
 6. Επαγγελματική εμπειρία:

Παρόν

 • Ομότιμος Καθηγητής του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
 • Μέλος του Executive Board του Ευρωπαϊκού οργανισμού COST
 • Εθνικός εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού COST

Παρελθόν

 • Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
 • Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ)
 • Διευθυντής του Τομέα Περιβάλλοντος και Χρήσης Ενέργειας, (Π.Δ.Μ)
 • Διευθυντής του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, (Π.Δ.Μ)
 • Εκλεγμένος αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανωτάτων Λειτουργών Πανευρωπαϊκού Προγράμματος Επιστήμης και Τεχνολογίας του COST
 • Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ)
 • Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ)
 • Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ)
 • Ερευνητής, Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
 • Αναπληρωτής Διευθυντής Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Ερευνών, Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
 • Διευθυντής του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Ερευνών, ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
 • Visiting Assistant Professor, Nuclear Engineering Department, PURDUE UNIVERSITY, USA
 • Assistant Professor, Mechanical Engineering, MIDWEST COLLEGE OF ENGINEERING, Chicago, USA
 • Research Engineer, ARGONNE NATIONAL LAB, USA (1979-1980)
 • Visiting Scientist in JRC ISPRA (EU
 • Μηχανικός ΔΕΗ, Αθήνα
 • Πρόεδρος της Επιτροπής της Έκθεσης Ασφαλείας του Πυρηνικού Αντιδραστήρα, ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
 • Εκλεγμένος αναπληρωτής διευθυντής της Επιτροπής Ανωτάτων Λειτουργών Πανευρωπαϊκού Προγράμματος Επιστήμης και Τεχνολογίας του COST
 • Πρόεδρος της Ομάδας Στρατηγικής Ε & Α του COST
 • Εκλεγμένο μέλος της επιτροπής JAF του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COST(Co-operation in the field of Scientific and Technical Research)
 • Εθνικός αντιπρόσωπος της Επιτροπής Ανωτάτων Λειτουργών Πανευρωπαϊκού Προγράμματος Επιστήμης και Τεχνολογίας του COST
 • Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας
 • Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
 • Μέλος Επιτροπής ερευνών ΑΠΘ
 • Μέλος Επιτροπής ερευνών ,ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
 • Εθνικός εκπρόσωπος σε διάφορες EU και OECD Επιτροπές στον τομέα της Πυρηνικής Ενέργειας

Έρευνα

Επιστημονικός Υπεύθυνος ή συντονιστής σε σειρά Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων  στον τομέα του περιβάλλοντος και την ακτινοπροστασίας. Το πεδίο των επιστημονικών του δραστηριοτήτων φαίνεται σε πολλές δημοσιεύσεις  που αφορούν τους παρακάτω τομείς όπως:

 • Περιβαλλοντική Υπολογιστική ρευστομηχανική
 • Ατμοσφαιρική διασπορά / Ακτινολογική προστασία με έμφαση στις πολύπλοκες τοπογραφίες
 • Διασπορά χημικών ή /και τοξικών ρύπων στην ατμόσφαιρα
 • Προβλήματα ρύπανσης της Αθήνας και Μεσογειακών περιοχών
 • Επίπεδα ρύπανσης βιομηχανικών μονάδων
 • Ανθρωπογενείς και βιογενείς εκπομπές
 • Μετρήσεις ποιότητας αέρα, ανάλυση και πρόβλεψη με έμφαση στις πτητικές οργανικές ενώσεις και στους πολυπυρηνικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες
 • Αβεβαιότητα και συσσώρευση δεδομένων
 • Πυρηνική Ενέργεια. Ασφάλεια Πυρηνικών αντιδραστήρων
 • Ηλιακή Ενέργεια. Έλεγχος και τεχνολογία ηλιακών συλλεκτών

Δημοσιεύσεις (περιληπτικά):

 • Αριθμός Δημοσιεύσεων (total) : 338
  • Επιστημονικά περιοδικά : 138
  • Βιβλία : 8
  • Πρακτικά Συνεδρίων : 150
  • Άλλες δημοσιευμένες εργασίες : 50
 • Citations :2354
 • H Index :25