Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Νομοθετικά Κείμενα και Διακηρύξεις

Γενικά:

Βιοϊατρική Έρευνα:

Πειραματόζωα – Βιοποικιλότητα:

Προσωπικά Δεδομένα:

  • Νόμος 2472/1997 προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις
  • Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016

Code of Ethics – International and EU Directives

  • The Declaration of Helsinki
    World Medical Association, Declaration of Helsinki, Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects states that the research protocol must be submitted for consideration, comment, guidance and approval to a research ethics committee before the study begins. This committee must be independent from the researcher, the sponsor and any other undue influence. It must take into consideration the laws and regulations of the country or countries in which the research project is to be performed as well as applicable international norms and standards.