Πηνελόπη Παπαδοπούλου

Γεννήθηκα στην Έδεσσα και μεγάλωσα στον Πολύγυρο της Χαλκιδικής.

Σπουδές
To 1980 πήρα το πτυχίο του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών (Φυσικομαθηματική) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το 2003 ολοκλήρωσα τη διδακτορική της διατριβή στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. με βαθμό «Άριστα» και τίτλο «Τα ζώα στο σχολικό πλαίσιο: Αντιλήψεις παιδιών και εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τα ζώα»

Επαγγελματική εμπειρία
Το 1984 διορίστηκα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην οποία υπηρέτησα μέχρι το 2010. Από το 2003 μέχρι το 2010 υπηρέτησα ως Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
Από το 1993 έως το 2002 αποσπάσθηκα για πολλά σχολικά έτη στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, στο οποίο οργάνωσα εργαστηριακά κυρίως μαθήματα τα οποία και και δίδαξα.
Από το 2003 έως το 2012, δίδαξα ως Επιστημονική συνεργάτης στο Διδασκαλείο Νηπιαγωγών, ΤΕΠΑΕ – ΑΠΘ.
Από το 2005 έως το 2012, δίδαξα ως Επιστημονική συνεργάτης στο Διδασκαλείο «Δ. Γληνός» ΠΤΔΕ – ΑΠΘ.
Το 2009 εκλέχθηκα λέκτορας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και διορίσθηκα το 2010.
Το ακαδημαϊκό έτος 2009-10, δίδαξα ως Επιστημονική συνεργάτης με βάση το Π.Δ. 407/80 στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Τον Ιούνιο του 2010 διορίστηκα ως λέκτορας στο ΠΤΝ του ΠΔΜ, με γνωστικό αντικείμενο «Έννοιες Βιολογίας στην Εκπαίδευση».
Τον Φεβρουάριο του 2013 εκλέχθηκα και τον Μάιο του 2013 διορίστηκα ως Επίκουρη Καθηγήτρια με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο.
Τον Δεκέμβριο του 2016 εκλέχθηκα και τον Ιανουάριο του 2017 διορίστηκα ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαίδευση στη Βιολογία»

Ερευνητικά και Επιστημονικά ενδιαφέροντα
Η Επιστημονική & Ερευνητική μου δραστηριότητα αφορά:

 • Την επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών σε ζητήματα διδακτικού σχεδιασμού (ΔΜΑ) και διδασκαλίας των Φυσικών επιστημών.
 • Την εννοιολογική οικολογία της Εξελικτικής Θεωρίας και πιο συγκεκριμένα τους γνωστικούς, συναισθηματικούς και κοινωνικοπολιτισμικούς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την αποδοχή της.
 • Διερεύνηση αντιλήψεων των παιδιών προσχολικής ηλικίας, οι οποίες σχετίζονται με βασικές βιολογικές έννοιες και διαδικασίες.
 • Καλλιέργεια των δεξιοτήτων της επιστημονικής μεθόδου σε παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας.
 • Η διδασκαλία της Βιολογίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα τη διερεύνηση της πρότερης γνώσης και των αντιλήψεων, μαθητών και μαθητριών και εκπαιδευτικών, οι οποίες σχετίζονται με βασικές βιολογικές έννοιες και διαδικασίες.
 • Την εμφάνιση, την καταγραφή και τις επιδράσεις του ανθρωποκεντρικού αξιακού πλαισίου τόσο στη Βιολογία όσο και στα πεδία που διαχέεται η Βιολογία, όπως είναι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
 • Ζητήματα θεωρίας και εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην υποχρεωτική εκπαίδευση.


Συμμετοχή σε επιστημονικές ενώσεις & σωματεία

Είμαι μέλος της:

 • European Science Education Research Association (ESERA).
 • Επιστημονικής και της Συντακτικής Επιτροπής του Περιοδικού «για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»
 • Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων
 • Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση