Αίτηση / ερωτηματολόγιο έγκρισης διεξαγωγής Ερευνητικού Έργου – Ερευνητικής Δραστηριότητας / Διδακτικής Δραστηριότητας

Εάν δεν διαθέτετε ιδρυματικό λογαριασμό στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ακόλουθο σύνδεσμο για συμπλήρωση της αίτησης (σε αρχείο .doc) και να το στείλετε (με υπογραφή του Επιστημονικά Υπεύθυνου) στο email: ehde@uowm.gr